Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΙΝΥ: Νέα προσπάθεια με το βλέμμα στο μέλλον…


Ένα νέο όπλο προστέθηκε στην φαρέτρα της χώρας μας αναφορικά με την εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου, και έχει να κάνει με την ιδρυτική ανακοίνωση ενός οργανισμού με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων (ΕΛΛΙΝΥ)».
Η νέα αυτή προσπάθεια υπήρξε πρωτοβουλία μίας ομάδας καταξιωμένων επιστημόνων με μεγάλη ακαδημαϊκή ή/και επιχειρηματική εμπειρία στον χώρο της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων. Η προσπάθεια αυτή έρχεται ακριβώς στην κατάλληλη εποχή όπου το μέλλον της χώρας μας, αλλά και του Ελληνισμού γενικότερα, «παίζεται» στην κυριολεξία στα «μεταλλεία» της Ανατολικής Μεσογείου.
Πιο συγκεκριμένα, με δελτίο τύπο του ΕΛΛΙΝΥ ανακοινώνονται τα εξής:
«Ανακοινώνεται η ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων (ΕΛΛΙΝΥ)».
Το ΕΛΛΙΝΥ ιδρύθηκε από καταξιωμένα στελέχη – επιστήμονες, με γνώση και εμπειρία στην εφαρμοσμένη έρευνα και παραγωγή Υδρογονανθράκων κυρίως στον Ελληνικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό.

Στους βασικούς σκοπούς του Ινστιτούτου, που είναι αστικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο, περιλαμβάνονται:

> Η προώθηση και στήριξη της έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων στον Ελλαδικό χώρο και όπου αλλού κριθεί σκόπιμο.
> Η διερεύνηση και στήριξη των αναπτυξιακών προοπτικών της αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου καθώς και η δέσμευση και μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) .
> Η συμβολή και ενεργή στήριξη της Πολιτείας στις προσπάθειες που τώρα καταβάλλει για την προσέλκυση επενδύσεων στον πιο πάνω τομέα.
> Ανάληψη πρωτοβουλιών από το Ινστιτούτο, στα πλαίσια των στόχων του, που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό για την διάχυση στην αγορά και στον κλάδο της αντίστοιχης επιστημονικής και τεχνικής γνώσης, προκειμένου να δημιουργηθούν συνεργασίες και κοινοπραξίες με ή μεταξύ θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων.
> Η συμβολή στην δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την στήριξη κοινωνικών δράσεων που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, κύρια στις αντίστοιχες εργασίες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, προωθώντας τις αναγκαίες προδιαγραφές και ελέγχους.
Σε πρακτικό επίπεδο, οι σκοποί και οι στόχοι του Ινστιτούτου, αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα από την συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων, ανάπτυξη συνεργασιών με εγχώριους και διεθνείς επιστημονικούς φορείς, δημιουργία ιστοσελίδας, και αξιοποίηση επικοινωνιακών και ενημερωτικών εργαλείων.
Προσδοκούμε η αγορά να ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας και σύντομα να δούμε τα ιδρυτικά μέλη να πλαισιώνονται από συναδέλφους αλλά και από Νομικά πρόσωπα που σχετίζονται η θέλουν να δραστηριοποιηθούν στους πιο πάνω τομείς.
Η Διοικούσα Επιτροπή
Πρόεδρος: Δρ.Βασίλης Καρκούλιας
Αντιπρόεδρος: Δρ. Κων/ος Νικολάου
Γραμματέας : Λεόντιος Πορτοκαλάκης
Ταμίας: Στέφανος Ξενόπουλος
Έφορος: Δρ. Ηλίας Κονοφάγος»
Ο παρεμβατικός χαρακτήρας του εν λόγω οργανισμού διαπιστώνεται από την αρχή αφού με νέα του ανακοίνωση ασκείται εποικοδομητική κριτική στις πρωτοβουλίες της Ελληνικής πολιτείας για την ίδρυση φορέα υδρογοναθράκων στην χώρα μας. Χωρίς περαιτέρω σχολιασμό η ανακοίνωση του ΕΛΛΙΝΥ αναφέρει τα εξής:
«Μετά την ίδρυση του, το Ινστιτούτο θεωρεί υποχρέωση του να λάβει άμεσα θέση στις εξελισσόμενες δραστηριότητες της χώρας στο θέμα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, πιστεύοντας ότι με τον τρόπο αυτόν συμβάλλει στον ορθολογισμό των ενεργειών που θα καθορίσουν την αξιοποίηση του ενεργειακού μας πλούτου στο μέλλον.
Μετά από 15 περίπου χρόνια ανεξήγητης απραξίας και έλλειψης ενδιαφέροντος για την προσέλκυση επενδύσεων στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην χώρα, αποτελεί θετικό βήμα η κατάθεση των σχετικών Νομοσχεδίων τόσο για τη δημιουργία φορέα Υδρογονανθράκων όσο και για την επικαιροποίηση του σχετικού Νόμου Υδρογονανθράκων (Ν 2289/95).
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων όμως, παρακολουθώντας τις εξελισσόμενες ενέργειες της Πολιτείας στον τομέα αυτόν, θα ήθελε να επισημάνει σημαντικά σημεία που φαίνεται να παραγνωρίζονται στις πιο πάνω σοβαρές πρωτοβουλίες.
Από την απόφαση της Πολιτείας για την ενεργοποίηση των δραστηριοτήτων για την Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην χώρα μέχρι σήμερα, παρατηρείται ότι στις σχετικές συνομιλίες και επαφές αλλά και στην συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών βελτίωσης του Νομοθετικού πλαισίου, των προκηρύξεων ερευνητικών εργασιών, του καθορισμού των προδιαγραφών παραχωρήσεων, δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν εξαιρετικά εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη του Τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, μέλη του Ινστιτούτου μας. Πολλοί εξ’ αυτών, στο παρελθόν είχαν επιτυχώς πραγματοποιήσει ανάλογη προσέλκυση αντιστοίχων επενδύσεων στην χώρα μας, με αντίστοιχη ανάληψη ελέγχου και παρακολούθησης συμβατικών εργασιών σε παραχωρήσεις ερευνητικών περιοχών (Πρίνος – Παξοί 1977-84), καθώς και την οργάνωση και προκήρυξη νέου κύκλου παραχωρήσεων (Ιωάννινα, Πατραϊκός, Β.Δ Πελ/νησος 1995-97), σεισμικών καταγραφών, όπως επίσης και νομοθετικών βελτιώσεων προηγούμενων νόμων υδρογονανθράκων.
Στις σχετικές ενέργειες της Πολιτείας διαπιστώνεται μία παντελής έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού συμβατή με την οικονομική κρίση που είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την εμπειρία μας αλλά και με την διεθνή πρακτική, πριν ξεκινήσουν οι οποιεσδήποτε διαδικασίες προσέλκυσης ερευνητικών επενδύσεων, προηγείται πάντα η πρόσληψη ανεξαρτήτων συμβούλων με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση της διεθνούς αγοράς Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, οι οποίοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καταρτίζουν την μεθοδολογία, τις γεωγραφικές προτεραιότητες και το είδος των επενδυτών που θα απαιτηθεί να λάβουν μέρος στην σημαντική αυτή προσπάθεια της χώρας. Είναι μια πρακτική, που χωρίς να παραγνωρίζει το αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό της κάθε χώρας, ακολουθείται από όλες σχεδόν τις χώρες, με πρόσφατα παραδείγματα την Κύπρο, τον Λίβανο, την Τουρκία, το Ισραήλ κ.α και οδηγεί σε διαμόρφωση της απαραίτητης στρατηγικής χωρίς απώλεια χρόνου.
Στο πρόσφατο σχετικό σχέδιο προκήρυξης υποβολής προσφορών για μη αποκλειστικά σεισμικά (non exclusive seismics), περιλαμβάνονται υποχρεωτικές προδιαγραφές εκτέλεσης θαλάσσιων καταγραφών. Το σχέδιο αυτό είναι εκτός της διεθνούς πρακτικής, σε αντίθεση με ανάλογες περιπτώσεις εκτέλεσης αποκλειστικών σεισμικών καταγραφών (exclusive seismics), η τον προσδιορισμό όρων παραχώρησης, όπου η σύνταξη σχετικών προδιαγραφών εκ μέρους του Κράτους είναι απαραίτητη.
Για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος, το Δημόσιο, θα πρέπει να θεσπίσει και να παρακολουθεί στη συνέχεια εάν τηρούνται οι όροι που εγγυώνται την πλήρη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση και την αποφυγή οιασδήποτε δεσπόζουσας θέσης μεταξύ των μελλοντικών επενδυτών ώστε να προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισμός. Όπως επίσης να εξασφαλίζει την συμμετοχή του στις εξελίξεις σε περίπτωση που αυτό κριθεί επιχειρηματικά & πολιτικά σκόπιμο, αναγκαίο και άμεσο αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Νομοθεσίας.
Σε περιπτώσεις ανακάλυψης και αίτησης επένδυσης για την αξιοποίηση και δοκιμαστική παραγωγή μη συμβατικών συγκεντρώσεων ενεργειακών πόρων (π.χ. σχιστολιθικοί υδρογονάνθρακες, υδρίτες, διοξείδιο του άνθρακα κλπ.), που αποτελούν καινοτομία, θα έπρεπε να διερευνηθεί η δυνατότητα καθιέρωσης για τους επενδυτές, ιδιαίτερα ελκυστικών όρων, όπως π.χ. η καθιέρωση φόρου 0% για πέντε χρόνια τουλάχιστον, δεδομένου των αναμενομένων στρατηγικών ωφελειών σε βάθος χρόνου στην χώρα μας.
Τέλος, ίσως θα έπρεπε με βάση και την σημερινή – χωρίς προηγούμενο – οικονομική κρίση που βιώνουμε, ο σχεδιαζόμενος Φορέας Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, στο ξεκίνημα του, να είχε την καινοτόμο και λιτή μορφή μίας ολιγομελούς ανεξάρτητης αρχής η μίας ειδικής γραμματείας και όχι την μορφή πολυτελούς δυσκίνητης και δαπανηρής ΔΕΚΟ που σήμερα προδιαγράφεται. Μια τέτοια μορφή θα μπορούσε να δημιουργηθεί μετά την πιθανή ανακάλυψη παραγωγικών κοιτασμάτων, τα οποία με την προκαλούμενη δημιουργία εισροών θα βοηθούσαν την περαιτέρω σταδιακή ανάπτυξή του.
Το Ινστιτούτο αυτό δημιουργήθηκε με κοινή πεποίθηση ότι το άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς έχει ανάγκη από γερές βάσεις, από συνέχεια, από αξιόπιστο και αντικειμενικό επιστημονικό λόγο, καθώς και από αξιοποίηση της γνώσης μέσα από ένα σύγχρονο αξιακό πλαίσιο. Αυτό θα το κάνει με κάθε τρόπο, γιατί αυτό επιβάλλει σήμερα το καθήκον κάθε υπεύθυνου πολίτη αυτής της χώρας.»
Σημείο Άμυνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε επίσης

Διαβάστε επίσης