1) Το τέλος του παρακράτους της μεταπολίτευσης...

Το νέο παρακράτος που ανδρώθηκε στη μεταπολίτευση είναι τα κρατικά συνδικάτα που ελέγχονται και καθοδηγούνται από το στενό πυρήνα του πελατειακού συστήματος που κυβερνά τη χώρα, ασχέτως κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Παρακράτος, κατά το νεοελληνικό Λεξικό του Κριαρά, θεωρείται: «οργανωμένο σύνολο ανθρώπων που δρα παράνομα, συνήθως με την ανοχή του κράτους».

Κάθε παρακράτος υπάρχει κυρίως για να προωθεί τα συμφέροντά του εμφανίζοντας πάντα και κάποια ιδεολογική επικάλυψη που έχει να κάνει με κάποια κοινωνική ή εθνική αποστολή.

Το προδικτατορικό παρακράτος της δεξιάς είχε σαν ιδεολογική επικάλυψη την εθνικοφροσύνη και εμφάνιζε σαν στόχο την προστασία της κοινωνίας από τον κομμουνιστικό κίνδυνο.

Ακόμη και όταν δεν υπήρχε άμεσος κομμουνιστικός κίνδυνος, το παρακράτος φρόντιζε να υποστηρίζει πως υπάρχει, υπερβάλλοντας διάφορα περιστατικά ή δημιουργώντας κάποια φανταστικά.

Δουλειά του παρακράτους ήταν να τρομοκρατεί ή και ακόμη να λυντσάρει όσους τολμούσαν να μην ταυτίζονται μαζί του, αποκαλώντας τους συνοδοιπόρους του εχθρού.

Το αποκορύφωμα της δράσης του παρακράτους της δεξιάς ήταν η δολοφονία του δημοκρατικού  αριστερού βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη.

Λίγους μήνες αργότερα ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε πει το περίφημο «Ποιος κυβερνά αυτό τη χώρα» υπονοώντας πως ο ίδιος δεν είχε τον έλεγχο...

Το παρακράτος της εποχής, ελάμβανε σαν αντάλλαγμα των υπηρεσιών του  άδειες ταξί, άδειες δόμησης*, άδειες επαγγελματικών φορτηγών και υπό αυτή την έννοια, αποτελούσε ισχυρή μήτρα  της εξέλιξης για πολλά από τα σημερινά κλειστά επαγγέλματα.