1) Μπρος γκρεμός και πίσω άβυσσος...
 
Στη σύνοδο κορυφής του Μαρτίου περιμένουμε το πακέτο της ριζικής αντιμετώπισης της κρίσης. Νομίζω πως δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες. Το σχέδιο που θα προκύψει θα βρίσκεται μερικά βήματα πιο πέρα απ’ ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά οι Γερμανοί εκτός από το ό,τι είναι από την φύση τους φειδωλοί, φαίνεται πως έχουν ένα σχέδιο...
 
Όλα συγκλίνουν πως οι Γερμανοί θα ενδώσουν