Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Τα Ντοκουμέντα του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος - 7 Δεκεμβρίου 1943


                                          Η χαριστική βολή στη ράχη του Καππή

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ UNTERNEHMEN KALAWRYTA
Έκθεση Πεπραγμένων της 117 Jager Division
από 1ης Δεκεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 1943
-78-

 
τα Πυρπολημένα Καλάβρυτα
Τελική αναφορά εμπειριών
Η συγκέντρωση της ομάδας Gnass για την Επιχείρηση «Καλάβρυτα» πραγματοποιήθηκε σύμφωνα προς το σχέδιο. Το 749 Jager Retsiment ξεκίνησε για την επιχείρηση από τους χώρους στρατοπεδεύσεως των Πατρών και του Αιγίου. Η ημέρα X της επιχειρήσεως ήταν η 5.12.43. Πλην μιας παρατεταμένης ενόπλου συμπλοκής της Α.Α. 116 μάχιμης μονάδας Αναγνωρίσεων κοντά στο Παγκράτι, κατά τη διάρκεια της επιχειρήσεως δεν έλαβαν χώρα ευρείας εκτάσεως εχθροπραξίες. Ο εχθρός από την πρώτη ημέρα της επιχειρήσεως

Διαβάστε επίσης

Διαβάστε επίσης