Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Δώδεκα οι άξονες συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ


 
Σε 12 άξονες θα κινηθούν οι ελληνο-ισραηλινές  σχέσεις με σκοπό την στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση στους τομείς του τουρισμού και φυσικά της άμυνας.

Σύμφωνα με συνέντευξη του Ισραηλινού πρέσβη στην Αθήνα Αριέλ Μέκελ η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αναπτύσσεται με γοργά βήματα σε τομείς όπως η ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων, ο τομέας της ενέργειας και ο τομέας ανάπτυξης νέων τεχνολογιών.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η χαρτογράφηση των ελληνικών ΑΟΖ από το Ισραήλ, προς μεγάλη απογοήτευση της Τουρκίας.: «Ως δύο σταθερές δημοκρατίες σε μια ασταθή περιοχή, η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν κοινό συμφέρον όχι μόνο να αναπτύξουν τις διμερείς σχέ¬σεις τους στο μέγιστο δυνατό επίπε¬δο, αλλά και να συνεργαστούν για την προώθηση της ειρήνης και της στα¬θερότητας στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε με νόημα ο Ισραηλινός πρέσβης.

Για να συμπληρώσει, «έχει σημειωθεί μια άνευ προηγου¬μένου πολιτική δραστηριότητα μετα¬ξύ των δύο κρατών μας, αρχής γενο¬μένης από την ιστορική ανταλλαγή επισκέψεων των δύο πρωθυπουρ¬γών μας, κ. Γιώργου Παπανδρέου και κ. Μπενιαμίν Νετανιάχου, το πε¬ρασμένο καλοκαίρι. Από τότε οι Έλ¬ληνες υπουργοί Επικρατείας, Εξω¬τερικών, Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο υφυπουργός Εξωτερι¬κών και ο υφυπουργός Περιβάλλο¬ντος επισκέφθηκαν το Ισραήλ. Την Ελλάδα επισκέφθηκαν οι Ισραηλι¬νοί υπουργοί Επικρατείας και Εξω¬τερικών και ο υφυπουργός Άμυνας.

Στο μέλλον θα πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ κοινό υπουργικό συμβούλιο, όπου θα εξεταστεί όλο το φάσμα των ελληνο-ισραηλινών σχέ¬σεων σε όλους τους τομείς, όπως εί¬ναι η οικονομία, ο τουρισμός, ο πο¬λιτισμός, η ασφάλεια, η άμυνα κ.λπ. δήλωσε ο πρεσβευτής.

Τα οφέλη της συνεργασίας μας εί¬ναι πολλαπλά: Πολιτικά, είμαστε δύο σταθερές δημοκρατίες που αντιμετωπίζουν την πρόκληση των αλλα¬γών στις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Πολιτισμικά, οι δύο αρχαίοι λαοί μας έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Οι οικονομίες μας αλληλοσυμπληρώ¬νονται σε σχέση με την ανάπτυξη της συνεργασίας. Αναπτύσσουμε έναν πραγματικό συνεταιρισμό που ήδη αρχίζει να αποδίδει καρπούς για τις δύο πλευρές», κατέληξε ο πρεσβευτής Μέκελ.
defencepoint

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε επίσης

Διαβάστε επίσης