Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Σε αυτό το σημείο βρίσκεται η υπόθεση των αρμάτων M1A1 Abrams

Πολύς λόγος έχει γίνει και πολύ μελάνι έχει χυθεί, με σκοπό να καταγραφούν άλλοτε πραγματικές και άλλοτε φαντασιακές εξελίξεις στην υπόθεση της δωρεάν απόκτησης – προμήθειας των αρμάτων μάχης M1A1 Abrams που προέρχονται από τα αποθέματα του Αμερικανικού Στρατού.

Η πραγματικότητα είναι,
ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η επιτόπια επιθεώρηση των αρμάτων μάχης από επιτροπή του Ελληνικού Στρατού.
Συγκεκριμένα, επιτροπή δέκα περίπου αξιωματικών και ανθυπασπιστών – υπαξιωματικών από διάφορες διευθύνσεις του ΓΕΣ βρίσκονται στις ΗΠΑ από τις 29 Σεπτεμβρίου και επισκέπτονται βάσεις και εργοστάσια του Αμερικανικού στρατού επιθεωρώντας άρματα μάχης M1A1 που έχουν αποδεσμευτεί για διάθεση στην Ελλάδα. Με βάση το υπάρχον χρονοδιάγραμμα η επιτροπή θα επιστρέψει στην Ελλάδα τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι τα άρματα που φέρουν θωράκιση απεμπλουτισμένου ουρανίου (DU: Depleted Uranium), και πιο συγκεκριμένα οι εκδόσεις M1A1HA (Heavy Armor), M1A1HC (Heavy Common), M1A1D (Digital, που προέρχονται από M1A1HC που υπέστησαν ψηφιακό εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών τους συστημάτων ώστε να έλθουν στο επίπεδο M1A2SEP), ΔΕΝ είναι επιθυμητά από τον ΕΣ (με βάση αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), αλλά και ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ από τις ΗΠΑ.
Σημειώνεται επίσης, ότι κατά τις διαδικασίες για την πρόσκληση της επιτροπής για επιθεώρηση η αμερικανική πλευρά άφησε να εννοηθεί ότι τα νέα προσφερόμενα προς επιθεώρηση και επιλογή άρματα είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα προηγούμενα τα οποία προσφέρονται και σε άλλες χώρες.
Χρονικοί περιορισμοί σε ότι αφορά την αποδοχή ή μη της προσφοράς ΔΕΝ υφίστανται ούτε έχουν τεθεί από αμερικανικής πλευράς, αλλά είναι ευνόητο ότι επειδή τα άρματα του τύπου προσφέρονται – διατίθενται και σε άλλες χώρες – συμμάχους των ΗΠΑ, ο πρώτος που θα επιλέξει θα παραλάβει αυτά που είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Δεν θα επαναλάβουμε εδώ τη φιλολογία (ή παραφιλολογία) για τη σκοπιμότητα ή μη της αποδοχής της δωρεάν παραχώρησης των αρμάτων, απλώς θα τονίσουμε ότι σε σχέση με το παρελθόν, το ΓΕΣ είναι πολύ καλά προετοιμασμένο και έχει μελετήσει σε βάθος τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα αλλά και το κόστος, συμπεριλαμβανομένου και του Κόστους Κύκλου Ζωής (ΚΚΖ), μίας ζωτικής παραμέτρου που μέχρι σήμερα δεν λαμβάνονταν ποτέ σοβαρά υπόψιν.
Φυσικά η βέλτιστη λύση θα ήταν τα άρματα να υποστούν γενική επισκευή και εκσυγχρονισμό στα εργοστάσια του Αμερικανικού Στρατού και να παραληφθούν σε κατάσταση «zero miles, zero hours» («μηδενικά χιλιόμετρα, μηδενικές ώρες λειτουργίας»), όπως επίσης και να ενσωματώσουν όλες τις τροποποιήσεις – αναβαθμίσεις που γίνονται στα ομοιότυπα άρματα του Αμερικανικού στρατού (έκδοση M1A1AIM v.1 [Abrams Integrated Management]).
Δυστυχώς όμως η λύση αυτή έχει τελικό κόστος περί τα 2,5 ως 3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ ανά μονάδα, το οποίο πολύ δύσκολα σήμερα θα μπορούσε να εξευρεθεί από τον συνεχώς μειούμενο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για να μην αναφερθούμε στη γνωστή ανθελληνική σπέκουλα που θα ακολουθήσει στο εξωτερικό (τα γνωστά ισοπεδωτικά «ενώ χρεοκοπούν αγοράζουν άρματα»…) που θα προκαλέσει δυσεπίλυτα προβλήματα στην κυβέρνηση. Εξάλλου ελληνικές διερευνητικές κρούσεις για την επιλεκτική εφαρμογή στα εργοστάσια του Αμερικανικού Στρατού των αναγκαίων εργασιών συνάντησε την ισχυρή αντίδραση του κλάδου ο οποίος δεν επιθυμεί τη διατάραξη της τρέχουσας γραμμής παραγωγής που λειτουργεί για λογαριασμό του.

Η εναλλακτική λύση είναι να επιλεγούν (αν φυσικά υπάρχουν) άρματα τα οποία απαιτούν τις λιγότερο δυνατές εργασίες επισκευής ώστε να αποκατασταθεί με το μικρότερο δυνατό (άρα και ανεκτό) κόστος η λειτουργικότητα τους, οι δε εργασίες αξιοποίησης να γίνουν στη χώρα μας.
Υπενθυμίζεται, ότι για αυτό τον σκοπό ομάδα τεχνικών του Αμερικανικού Στρατού είχε επισκεφθεί πριν μήνες το 304ο Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (304 ΠΕΒ) στο Βελεστίνο Βόλου, για να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις και να αξιολογήσει τις δυνατότητες εργοστασιακής υποστήριξης των M1A1 Abrams. Σε ότι αφορά τα ηλεκτρο-οπτικά – ηλεκτρονικά, όπου το 304 ΠΕΒ διαθέτει πολύ προηγμένη τεχνολογικά υποδομή (τρεις κλωβούς συντήρησης & επισκευής ηλεκτρο-οπτικών και ηλεκτρονικών κατασκευής της Rheinmetall Defence Electronics), το μόνο που απαιτείται είναι το λογισμικό ελέγχου και οι κατάλληλοι προσαρμογείς (adaptors). Σε άλλους τομείς, όπως π.χ. οι κινητήρες, απαιτείται η κατασκευή νέων δοκιμαστηρίων αλλά και η εκ βάθρων εκπαίδευση του προσωπικού καθώς σήμερα ο ΕΣ δεν διαθέτει οχήματα που να χρησιμοποιούν ως κινητήρες τουρμπίνες.
Το σημαντικό είναι πάντως ότι το ζήτημα έχει μελετηθεί σε βάθος και σε όλες τις πτυχές του και κατά συνέπεια η όποια απόφαση θα είναι πλήρως ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ και ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΗ. Το κόστος συνεχίζει να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη και καθοριστική παράμετρος, αλλά ελπίζεται ότι αν σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία, με καλό προγραμματισμό, συνέχεια και μεθοδικότητα θα καταστεί διαχειρίσιμο. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση των αρμάτων που αυτή την περίοδο επιθεωρεί η επιτροπή του ΓΕΣ θα είναι καθοριστική για τις μελλοντικές εξελίξεις.
Σημείο Άμυνας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε επίσης

Διαβάστε επίσης